keskiviikko 31. maaliskuuta 2010

Maaperätutkimuksen tulokset

Lyhyt tiivistelmä tuloksista:


Rakennuspaikan ja maaperän lyhyt yleiskuvaus
-aiemmin rakentamaton tontti, kaavoitettua tonttimaata, vanhaa maa- ja metsätalousmaata
-tontilla ei ole harjoitettu teollista toimintaa
-maaperässä ei ole viitteitä epäpuhtauksista
-maaperä on moreenia, maaperä on routivaa

Terveellisyyteen vaikuttavat seikat
-tiedossa ei ole, että alue olisi ongelma- tai erityisaluetta

Perustamistapa ja –taso
-todennäköisesti maanvaraisperustus 0.2 m tasaussorakerroksen välityksellä, perustuksen alapinta >0.8 m tulevasta maanpinnasta mitattuna, lattiataso yli 0.3 m ympäröivästä maanpinnasta ylöspäin .

Pohjaveden korkeustaso
-todennäköisesti yli 2 m syvyydellä vallitsevasta maanpinnasta

Tulvavesikorkeus
-ei merkitystä, maanpinta viettää rakennuspaikalta poispäin

Sade- ja viemärivesien padotuskorkeus
-vedet johdetaan Pirkkalan kunnan osoittamaan järjestelmään

Pintavesien johtaminen
-rakennuksesta poispäin pintaa pitkin ja sadevesikaivojen välityksellä

Perustusten kuivatus
-salaojittamalla


Eli ilmeisen hyvältä vaikuttaa! :)

Tässä vielä kuvat joissa näkyy korot yms:Ei kommentteja:

Lähetä kommentti